Chương trình học thạc sĩ tại AIT trải qua hai giai đoạn

Chương trình học thạc sĩ tại AIT trải qua hai giai đoạn

Du học

Chương trình học thạc sĩ tại AIT  nhằm đào tạo các học sinh có tấm bằng cử nhân đi chuyên sâu về lĩnh vực thuộc chuyên ngành công nghệ thông tin, truyền thông và một số lĩnh vực khác…

Trường Kỹ thuật và công nghệ (School of Engineering  & Technology) thuộc Viện Công nghệ châu Á (Asian Institute of Technology – AIT) phối hợp  với Trung tâm Viện Công nghệ châu Á tại Việt Nam (AITCV) giới thiệu chương trình học thạc sĩ tại AIT . Phương thức tuyển sinh thạc sĩ gồm hai giai đoạn  thuộc các chuyên ngành Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), Khoa học may tính (CS), Viễn thông (TC) và Quản lý thông tin (IM).

Chương trình học thạc sĩ tại AIT

Công nghệ thông tin và truyền thông, học viên được học các môn học như: Những ứng dụng của công nghệ thông tin và truyền thông: người sử dụng và nhà sản xuất; Cấu trúc và tổ chức máy tính; Các cấu trúc dữ liệu và thuật toán; Mạng máy tính; Thiết kế cơ sở dữ liệu; Quản lý tri thức và truy cập thông tin; Phát triển thương mại điện tử và công nghệ; Mạng viễn thông; Tín hiệu và hệ thống; Công nghệ truyền dẫn số; Truyền dữ liệu; Công nghệ điện tín;… Chương trình học tập trung vào hệ thống mạng, các ứng dụng, cung cấp dịch vụ và các yếu tố kinh tế – xã hội của công nghệ thông tin và truyền thông. Sự lựa chọn đúng đắn các môn học cho phép học viên định hướng sự nghiệp của mình sẽ là một chuyên gia hay một nhà chiến lược.

Ngành Khoa học máy tính: gồm các môn học như: Cấu trúc và tổ chức máy tính; Các cấu trúc dữ liệu và thuật toán; Lý thuyết tính toán; Phân tích và thiết kế hướng đối tượng; Mạng máy tính; Công nghệ Java; Ngôn ngữ lập trình và biên dịch; Hệ điều hành; Đồ họa máy tính và hoạt ảnh; Các khuynh hướng trí tuệ nhân tạo; Tính cá nhân trong thương mại điện tử; Công nghệ web; Bảo mật máy tính; Quản lý công nghệ thông tin; Các chủ để tiên tiến về công nghệ Internet; Hình họa tính toán và ứng dụng; Cơ sở, công nghệ và ứng dụng… Các ứng viên cho ngành học này cần có kiến thức cơ sở về công nghệ máy tính, khoa học máy tính, điện tử, kỹ thuật điện… hoặc tốt nghiệp đại học ngành Toán hoặc Thống kê ứng viên có cơ sở về các ngành công nghệ khác hoặc khoa học vật lý có thể được xem xét nếu họ đã và đang làm việc như một chuyên gia về máy tính.

Ngành Viễn thông: gồm các môn học như: Mạng viễn thông; Tín hiệu và hệ thống; Công nghệ và truyền dẫn số; Truyền dữ liệu; Công nghệ điện tín; Hệ thống truyền thông đa phương tiện; Hệ thống di động tế bào; Hoạch định mạng; Mã hóa lỗi điều khiển; Hoạch định mạng tế bào; Kỹ thuật điều biến số; Hệ thống chuyển mạch; Truyền thông số; Hệ thống và thành phần cáp quang; Truyền thông vệ tinh… Học viên tốt nghiệp từ ngành này là cán bộ nòng cốt cho việc hoạch định chuyên môn ở mức độ cao và quản lý những hoạt động của cơ quan/ tổ chức mà họ làm việc. Một số người đã tham dự vào các công việc lập kế hoạch, phát triển và các hoạt động dịch vụ liên quan tới lắp đặt, quản lý, thiết kế… cho những hệ thống tiên tiến. Theo học chương trình thạc sĩ này mang lại hiệu quả cao cho những người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông của khu vực. Các ứng viên ngành viễn thông cần có những kiến thức cơ sở đào tạo đại học về các lĩnh vực như truyền thông, viễn thông, kỹ thuật điện, điện tử, khoa học máy tính và công nghệ máy tính…

Ngành Quản lý thông tin: học viên sẽ được học các môn học như: Thiết kế cơ sở dữ liệu; Quản lý tri thức và truy cập thông tin; Phát triển thương mại diện tử và công nghệ; Các công nghệ hỗ trợ ra quyết định; Phát triển hệ thống thông tin; Giao diện người – máy tính; Phân tích và thiết kế hướng đối tượng; Mạng máy tính; Công nghệ Java; Đồ họa máy tính và hoạt ảnh; Các khuynh hướng trí tuệ nhân tạo; Tính cá nhân trong thương mại điện tử; Công nghệ web; Bảo mật máy tính; Quản lý công nghệ thông tin; Các chủ đề tiên tiến về công nghệ Internet; Hình họa tính toán và ứng dụng; Cơ sở, công nghệ và ứng dụng;… Chương trình được thiết kế để đáp ứng bốn thách thức cơ bản mà ngày nay các tổ chức đang phải đương đầu: lập kế hoạch sử dụng hiệu quả thông tin và công nghệ truyền thông, phát triển chiến lược tối đa lợi nhuận từ việc sử dụng rộng rãi những công nghệ này, cải tiến chiến lược quản lý thông tin trong doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận, tăng cường hiệu quả và độ sáng tạo của các nhà quản lý, những người phụ trách trực tiếp thông tin.

Chương trình học thạc sĩ tại AIT trải qua hai giai đoạn

Cấu trúc chương trình

Học viên đi theo chương trình học thạc sĩ tại AIT gồm 2 giai đoạn chính. Giai đoạn 1 (10 tháng tại Việt Nam): học viên học các môn cơ sở. Những học viên nào đạt được các yêu cầu chung của AIT có thể chuyên tiếp sang giai đoạn 2 tại AIT ở Bangkok hoặc sẽ được cấp chứng chỉ.

Giai đoạn 2 (12 tháng tại Bangkok, Thái Lan): học viên được lựa chọn môn học chuyên sâu thuộc các chuyên ngành liên quan của AIT và đề tài luận văn dưới sự hướng dẫn của một giáo sư chuyên ngành. Học viên sẽ tập trung nghiên cứu dưới sự hướng dẫn chặt chẽ của một hội đồng chấm luận văn và sẽ tốt nghiệp vào cuối học kỳ 4. Trong thời gian làm luận văn, học viên có thể thu thập số liệu tại Việt Nam.

Yêu cầu và hồ sơ nhập hoc

Ứng viên có bằng đại học hệ 4-5 năm hoặc tương đương, chuyên ngành phù hợp; có điểm tổng kết đại học trên trung bình; có kỹ năng tiếng Anh tốt (tương đương TOEFL 500). ứng viên nộp hồ sơ tại AITCV, hồ sơ bao gồm: 1 bộ hồ sơ đầy đủ theo mẫu của AIT (hồ sơ có thể download từ www.ait.ac.th); 1 bản sao bằng tốt nghiệp đại học (công chứng sang tiếng Anh); 1 bảng điểm đại học (công chứng sang tiếng Anh); 2 thư giới thiệu ứng cử chương trình; 1 chứng chỉ tiếng Anh.

Các chi phí và học bổng

Ngoài ra, chương trình học thạc sĩ tại AIT nếu thí sinh đạt tiêu chuẩn sẽ được miễn giảm 15 tín chỉ (350 USD/tín chỉ), ngoài số tín chỉ miễn giảm, mỗi học viên sẽ đóng 5.500. USD cho giai đoạn 1 (giảm 9 tín chỉ) và 7.300 USD cho giai đoạn 2 (giảm 6 tín chỉ). Ngoài ra, ước tính các chi phí khác (12 tháng tại AIT) như: chi phí sinh hoạt và tài liệu là 270 USD/tháng; vé máy bay (khứ hồi) là 360 USD. ứng viên đã trúng tuyển vào ATT sẽ được miễn phí khóa hỗ trợ tiếng Anh (6-8 tuần). AIT cũng có chương trình học bổng thông qua các học bổng 322, học bổng của TP. Hồ Chí Minh hoặc những chương trình học bổng của các công ty như Tổng Công ty Điện lực, Tổng Công ty Bưu chính viễn thông…